Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Praca tymczasowa w Niemczech – aktualna sytuacja na rynku pracy w liczbach. Statystyki.

Sabina Ociepa16 kwietnia 2024Komentarze (0)

Statystyki to odnoga nauk ścisłych, jednak nie uciekniemy od nich pracując nawet w tak humanistycznym zawodzie jak prawnik. Swoją drogą, często zapomina się o tym, jak ważną rolę odgrywa matematyka i logika również w doradztwie prawnym. Dzisiejszy wpis będzie o samych liczbach, które zbiera i przetwarza niemiecki Urząd Statystyczny, a będą one dotyczyć oczywiście pracy tymczasowej.

Struktura rynku pracy w zakresie pracy tymczasowej szybko reaguje na zmiany w gospodarce, dlatego może ona służyć jako wczesny wskaźnik zmian na ogólnym rynku pracy.
Po długim okresie wzrostu, w 2018 roku, rozpoczął się spadek zatrudnienia w pracy tymczasowej z powodu spowolnienia gospodarczego, który nasilił się po wybuchu pandemii COVID-19. Od jesieni 2021 roku, po krótkim okresie wzrostu zatrudnienia, różnica w liczbie zatrudnionych w porównaniu do poprzedniego roku zaczęła się zmniejszać każdego miesiąca. W drugiej połowie 2022 roku liczba ta stabilizowała się, osiągając poziomy zbliżone do tych z roku poprzedniego, jednak nie udało się osiągnąć poziomu sprzed kryzysu.

Średnia pracowników zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej w Niemczech w 2022 roku kształtowała się na poziomie około 830 000 osób, co stanowiło 2,1% ogółu zatrudnionych.
W średniorocznym podsumowaniu 2022 roku dane dotyczące obrazu rynku pracy tymczasowej w Niemczech prezentowały się następująco:

Średnio 70% zatrudnionych pracowników tymczasowych stanowili mężczyźni. Podczas gdy nieco mniej niż 33 % ogółu wszystkich zatrudnionych była młodsza niż 35 lat, prawie połowa osób pracujących tymczasowo (47 %) znajdowała się w tej grupie wiekowej. Odsetek pracowników tymczasowych bez ukończonego wykształcenia zawodowego wynosił 33 %, co jest ponad dwukrotnie wyższe niż odpowiedni wskaźnik dla wszystkich zatrudnionych. Ponad 40 % osób pracujących w ramach pracy tymczasowej posiadało obywatelstwo zagraniczne. Udział ten wzrósł w ostatnich latach i jest ponad trzykrotnie wyższy niż w przypadku ogółu zatrudnionych (14 %).

Jak widać z przytoczonych statystyk, widać na pierwszy rzut oka, że większość osób zatrudnionych w pracy tymczasowej to mężczyźni i osoby młode. W porównaniu do ogółu zatrudnionych w Niemczech, na zasadzie pracy tymczasowej znacznie częściej są zatrudniane osoby bez wykształcenia zawodowego. Wyższy jest również odsetek cudzoziemców. Praca tymczasowa oferuje zatem młodym ludziom, osobom o niskich kwalifikacjach oraz cudzoziemcom możliwość wejścia na rynek pracy.

Tutaj należne jest od razy wyjaśnienie przypominające – w pracy tymczasowej cudzoziemcami mogą być tylko EU-cudzoziemcy (tj. obywatele innych krajów Unii Europejskiej); rynek pracy tymczasowej jest nadal zamknięty dla pracowników z krajów trzecich.

Warto także zwrócić uwagę na wyjątkowo dużą zmienność pracy tymczasowej. W ciągu roku do marca 2023, 11 % osób, które stały się bezrobotne, wcześniej pracowało jako pracownicy tymczasowi. Natomiast wśród osób, które znalazły pracę po okresie bezrobocia, 13 % zatrudniono właśnie w branży pracy tymczasowej.

Prawie 8 na 10 bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w pracy po okresie bezrobocia, po dwunastu miesiącach byli zatrudnieni na warunkach ubezpieczenia społecznego, częściowo także w innych branżach niż ich dotychczasowa praca.

Badając strukturę zatrudnienia za rok 2022, zauważalna jest różnorodność sektorów, które przyciągnęły pracowników tymczasowych. Czołowe miejsce zajmuje przemysł produkcyjny, który zgromadził 37 % pracowników. Blisko za nim plasują się usługi gospodarcze z pulą 36 % pracowników. Sektor usług personalnych (np. zawody w branży hotelarskiej lub zdrowotnej) zapewnił zatrudnienie dla 13 % pracowników, a kolejne 11 % pracowało w zawodach handlowych (handel lub organizacja przedsiębiorstw).

Dla dociekliwych przedstawiamy pełny raport z rynku pracy w Niemczech oparty o najnowsze statystyki urzędu, opracowany przez naszą kancelarię. Do pobrania tutaj: Badania rynku pracy tymczasowej w DE

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: