Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

październik 2021

Zmian, zmiany, zmiany. Bundesagentur für Arbeit z dniem 1 października 2021 r. wprowadziła nową listę opłat za postępowania w sprawie udzielania pozwoleń na pracę tymczasową. Do tej pory lista była bardzo krótka: pierwsze pozwolenie (zawsze na czas określony) kosztowało 1.300 euro, następne – wydane na czas określony- tyle samo, a pozwolenie na czas nieokreślony 2.500 […]

Recz będzie o tym, jak Polska wdrażała pierwszą dyrektywę o delegowaniu pracowników. Trzeba będzie sięgnąć daleko do historii, gdzie początki Państwa polskiego miały miejsce w okolicach Gniezna, a lasy były borami pełnymi tłustej zwierzyny. Tak można by zacząć opowieść o wydarzeniach z roku 2001, który jest historycznie i pod względem porządku prawnego daleki od dzisiejszego […]