Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Przekazanie pracownika tymczasowego – na jak długo?

Sabina Ociepa07 marca 20185 komentarzy

Pani Justyno, na wstępie dziękuję za inspirację do tematu bloga. Spadła mi Pani jak z nieba.

Piszę, rozmawiam i szkolę w sprawie zmian w przepisach niemieckiej Ustawy o pracownikach tymczasowych, wszędzie podkreślam, że nastąpił radykalny odwrót od pojęcia nieskończonej tymczasowości w pracy tymczasowej poprzez wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego okresu przekazania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika, gdy tymczasem polski pracodawca patrzy w polskie przepisy o pracy tymczasowej i stoi przed dylematem:

Na jak długo mogę przekazać pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika?

Wg polskich przepisów, Art. 20 ust. 1 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Zgodnie z niemieckimi przepisami, § 1 ust. 1b  Ustawy o pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej nie może przekazywać tego samego pracownika tymczasowego pracodawcy użytkownikowi na okres dłuższy niż 18 kolejnych miesięcy; pracodawca użytkownik nie może dopuszczać tego samego pracownika tymczasowego przekazanego do pracy dłużej niż przez 18 kolejnych miesięcy. Poprzednie przekazania przez tę samą albo inną agencję pracy tymczasowej temu samemu pracodawcy użytkownikowi należy w pełni wliczyć w okres przekazania, jeżeli między kolejnymi przekazaniami nie upłynął okres trzech miesięcy.

Jaki przepis ma zatem stosować polska agencja pracy tymczasowej? Czy może przekazać pracownika do pracy tymczasowej do tego samego pracodawcy użytkownika po upływie 3 miesięcy od ostatniego przekazania czy też musi odczekać okres 36 miesięcy zgodnie z wymogiem polskiego ustawodawcy?

Stoję na stanowisku, że w odniesieniu do niemieckich pracodawców użytkowników możemy stosować niemieckie przepisy, co daje polskiej agencji pracy większe możliwości zarządzania zasobami personalnymi. Zastosowanie niemieckich przepisów wynika z zasady imperatywnego charakteru  przepisów o standardach pracy i wynagrodzenia kraju przyjmującego, które są wymuszające w stosunku do przepisów pochodzących z państwa wysyłającego pracownika.

Nierozwiązanym problemem w powyższej sytuacji pozostaje nadal art. 3 ust. 7 Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników, czyli zasada korzystności, na którą mógłby się powołać pracownik tymczasowy. Nie mniej jednak pomimo doniosłości tego zapisu dla stosunków pracy w przypadkach delegowania jest on w praktyce martwym przepisem.

 

{ 5 comments… read them below or add one }

Magda 15 marca, 2020 o 18:44

A jak wygląda kwestia meldunku, kiedy agencja pracy tymczasowej zapewnia zakwaterowanie. Czy to prawda, że meldunek w Niemczech nie jest obowiązkowy, jeśli ktoś podejmuje pracę w Niemczech pierwszy raz i pracuje na niemieckiej umowie?

Odpowiedz

Sabina Ociepa 18 marca, 2020 o 14:19

Obowiązek meldunkowy w Niemczech dla obywateli innych krajów Unii Europejskiej powstaje wówczas, jeśli przebywa się na stałe dłużej niż 3 miesiące i posiada mieszkanie lub pokój w formie najmu. W przypadku krótszego pobytu nie ma obowiązku zgłaszania zameldowania.

Odpowiedz

Artur 19 października, 2020 o 14:45

Czy obowiązek meldunkowy dotyczy pracowników tymczasowych, którzy maja zagwarantowane mieszkanie lub pensjonat przez polską agencji pracy ? A są pracownikami, którzy są na terenie Niemiec w ściśle określonym czasie tj. np 12 miesięcy?

Odpowiedz

Sabina Ociepa 20 października, 2020 o 08:20

ObowiS abina Ociep

Odpowiedz

Sabina Ociepa 20 października, 2020 o 08:23

Obowiązek meldunkowy nie jest uzależniony od rodzaju pobytu (praca stała, sezonowa, turystyka), ale od trwałości pobytu. Nie ma znaczenia zatem w kwestii ustalenia pobytu, czy chodzi o pracę w zatrudnieniu stałym, czy też tymczasowym.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: