Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Praca tymczasowa w branży opiekuńczej

Sabina Ociepa08 marca 2022Komentarze (0)

Branża opiekuńcza w Niemczech od lat jest opanowana przez opiekunki z Polski oraz z innych krajów Europy Wschodniej. Wiele firm wysyłających opiekunki do pracy w Niemczech ma wątpliwości, czy świadczona przez nich praca jest pracą samodzielną, usługą czy też podlega pod przepisy pracy tymczasowej.

Oczywiście, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Z mojego doświadczenia wynika, że jednak większość wyjazdów opiekunek do pracy w Niemczech polega na delegowaniu ich oraz przekazaniu do rodziny niemieckiej przez polską agencję pracy tymczasowej lub też agencję pracy nienazwaną tymczasową, ale działającą jak agencja pracy tymczasowej. Tak więc po raz kolejny przypominam, że w razie kontroli przez niemieckie służby pilnujące rynku czarnej pracy miarodajne dla określenia, czy format działalności podlega pod przepisy pracy tymczasowej będzie zawsze rzeczywiste wykonywanie usług, a nie stworzone umowy.

Jeśli wyjeżdżająca opiekunka jest w pełni zależna od swojego pracodawcy użyczającego (agencji) oraz swojego pracodawcy użytkownika (podopiecznego/ej lub jego/jej rodziny), to będziemy mieli do czynienia z pracą tymczasową. W dużych ośrodkach, takich jak np. domy spokojnej starości, domy seniora, świadczenia pracy opiekuńczej odbywa się prawie wyłącznie w formacie pracy tymczasowej.

Dla branży pracy tymczasowej (Pflegebranche) jest ogólnoobowiązujący układ zbiorowy, który reguluje płacę minimalną. Ta płaca minimalna będzie rosnąć w tym roku i agencje wysyłające pracowników/pracownice do opieki muszą kalkulować tę podwyżkę w swoich ofertach.

Od kwietnia 2022 r. stawka godzinowa wyniesie 12,55 Euro brutto.

Od września 2022 r. stawka godzinowa wyniesie już 13,70 Eur brutto.

Od maja 2023 r. stawka godzinowa wzrośnie do 13,90 Euro brutto.

A od grudnia 2023 r. stawka godzinowa wyniesie 14,15 Euro brutto.

Powyższe stawki obowiązują dla osób niewykwalifikowanych, dla tych z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem stawki będą rosnąć do 18,25 Euro brutto.

Dalszym założeniem polepszenia warunków pracy w branży opiekuńczej jest zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku, który z obecnych 26 dni ma wzrosnąć do 29 dni w 2023 roku.

Ten wzrost płac idzie w parze z podwyżką płacy minimalnej w Niemczech (niezwiązanej z branżą), która od 1 października 2022 r. wyniesie 12,00 Euro brutto.

Ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o wzrosty płac i spowoduje duże zmiany w kalkulacjach wynagrodzeń zarówno dla pracowników jak i ofert agencji pracy tymczasowych, żeby dotrzymać tempa planowanym podwyżkom.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: