Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Nowy obowiązek APT – zgłoszenie oddelegowania do Zollamt

Sabina Ociepa11 lipca 2023Komentarze (0)

Od 1 lipca 2023 r. polskie agencje pracy tymczasowej przekazujące pracowników do niemieckiego pracodawcy użytkownika czeka nowy obowiązek – zgłoszenie oddelegowania pracownika na portalu Urzędu Celnego o przestrzeganiu płacy minimalnej (Zollamt Meldeportal Mindestlohn). Obowiązek ten wprowadza § 17b Ustawy o pracy tymczasowej.

Do tej pory obowiązek zgłoszenia przyjęcia pracownika tymczasowego oddelegowanego zza granicy do Niemiec spoczywał na pracodawcy użytkowniku – to niemiecki klient-pracodawca – musiał dokonać zgłoszenia i wywiązać się z obowiązku wynikającego wprost z Ustawy o pracy tymczasowej (§ 17 AÜG).

W związku ze zmianą przepisów, przyjętą w trybie ekspresowym pod koniec czerwca przez niemiecki parlament, od 1 lipca 2023 r. agencje pracy tymczasowej delegujące do Niemiec muszą zatroszczyć się same o zgłoszenie.

Jak dokonać zgłoszenia?

Na portalu Urzędu Celnego (link znajdziecie tutaj) należy najpierw założyć konto pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). Następnie po założeniu konta można pojedynczo dokonywać zgłoszeń delegowanych pracowników wpisując niezbędne dane – osobowe oraz miejsce przekazania pracownika.

Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie elektronicznie, nie ma możliwości wysyłki mailem czy pocztą.

Portal jest dość intuicyjnie zbudowany i przy praktyce paru wpisów można dosyć sprawnie dokonywać kolejnych.

Należy również pamiętać o zgłaszaniu zmian w delegowaniu, np. jeśli pracownik skróci swój pobyt w DE lub wcześniej zmieni pracodawcę użytkownika – służy temu zgłoszenie zmieniające (Änderungsanmeldung).

Jakie grzywny grożą za niedokonanie zgłoszenia?

Niedokonanie zgłoszenia w terminie lub w ogóle stanowi wykroczenie, które jest ścigane z urzędu i może zakończyć się nałożeniem grzywny do 30.000,00 EUR.

Urząd Celny ma duże kompetencje i zasoby personalne, aby kontrolować rynek pracy, zalecam więc zastosowanie się do przepisów jak najszybciej i dokonywanie zgłoszeń, w przeciwnym razie konsekwencje mogą być kosztowne.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: