Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Uchodźcy z Ukrainy – praca w Niemczech

Sabina Ociepa28 marca 2022Komentarze (0)

Dodaję aktualizację do mojego ostatniego wpisu z dnia 10 marca, dostępny tutaj.

W poprzednim wpisie pisałam, że nie widziałam możliwości dla zmian wydawaniu pozwoleń na pracę/pobyt na terenie Niemiec dla obywateli z Ukrainy w pracy tymczasowej z uwagi na § 40 ust. 1 AufenthG , który wyraźnie mówi, że Federalna Agencja Pracy nie wydaje pozwoleń na pracę dla obywateli z krajów trzecich dla pracy tymczasowej (co innego stałe zatrudnienie).

Jednak obecnie wydawane pozwolenia na pobyt dla uchodźców z Ukrainy opierają się na § 24 ust. 1 AufenthaltsG. Wydawanie pozwoleń na pobyt w trybie jest odbiurokratyzowane oraz nie wymaga wydania indywidualnych decyzji po zapoznaniu się z osobistą sytuacją składającego wniosek, następuje to po prostu „automatycznie” po spełnieniu warunków wynikających z Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2022 r. Obejmuje ono osoby, które po 24 lutego 2022 r. opuściły Ukrainę.

W przypadku wydawania pozwoleń na pobyt na podstawie § 24 ust. 1 AufenthaltsG, Urząd ds. Cudzoziemców może wydać również pozwolenie na pracę, przy czym zaleceniem ze strony rządu niemieckiego do poszczególnych landów jest wydawanie również pozwoleń na pracę. Powinno to być zatem zasadą, a nie wyjątkiem.Wówczas Urząd ds. Cudzoziemców nie musi uzyskiwać zgody od Federalnej Agencji Pracy na wydanie pozwolenia na pracę, lecz decyduje w ramach własnych kompetencji.

Natomiast zakaz wydawania pozwoleń na pracę na podstawie § 40 ust. 1 AufenthG dotyczy pozwoleń na pracę wydawanych przez Federalny Urząd Pracy, ale nie – jak się obecnie uznaje – pozwoleń na pracę udzielanych wraz z pozwoleniem na pobyt.

Stąd też agencje pracy mogą założyć, że jeśli obywatel Ukrainy posiada pozwolenie na pobyt wydane na podstawie § 24 ust. 1 AufenthaltsG, wówczas może również być zatrudniony jako pracownik tymczasowy.

Ten stan prawny obowiązuje na razie do 23 maja 2022 r., tj, do czasu obowiązywania niemieckiego Rozporządzenia o regulacji pobytu uchodźców z Ukrainy. Należy oczekiwać w przypadku trwania wojny w Ukrainie, że niemiecki rząd przedłuży okres obowiązywania tych przepisów na tych samych zasadach.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: