Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Fuzja IGZ i BAP postanowiona

Sabina Ociepa22 czerwca 2023Komentarze (0)

21 czerwca 2023 r. nadszedł ten wyczekiwany dzień głosowania na walnych zgromadzeniach członków układów zbiorowych IGZ i BAP i uchwała o połączeniu sił została podjęta. Wśród członków IGZ „za” połączeniem głosowało 100 % (182 głosy), wśród członków BAP na 167 członków tylko 2 głosy były przeciw.

Przedstawiciel IGZ po pytaniu, czy połączenie się dwóch stowarzyszeń będzie oznaczało zakończenie bytu IGZ, określił tę ostateczną decyzję jako raczej nową drogę życia i zawarcie małżeństwa z BAP. Porównanie to jest iście wyraziste i trafniej nie da się tego określić.

IGZ i BAP będę funkcjonowały razem pod nową nazwą GVP e.V. (Gesamtverband der Personaldienstleister e.V.), a siedziby pozostaną w Berlinie i Muenster. Składki członkowskie mają pozostać na poziomie 1.500,00 EUR na rok za główną siedzibę APT oraz 360,00 EUR za każdy oddział. Dla początkujących oraz nowo założonych APT są przewidziane składki zniżkowe.

Nic nie wiadomo jeszcze o nowej treści układu zbiorowego dla nowo utworzonego związku pracodawców, ale należy się spodziewać, że od 1 stycznia 2024 r. będziemy mieli świeży tekst układu zbiorowego z nowym logo GVP e.V.

W mojej ocenie fuzja ta ułatwi agencjom pracy tymczasowej dokonanie wyboru, czy przekazywać pracowników na zasadach equal treatment czy też IGZ/BAP, bo w kwestii układu zbiorowego nie będzie już dwóch, ale jeden. Ułatwi to śledzenie zmian w przepisach (będzie w końcu tylko jeden układ zbiorowy) oraz może doprowadzić do wzmocnienia lobby pracy tymczasowej i wymuszenia na niemieckim ustawodawcy zmiany w Ustawie o pobycie zakazującej udzielenie pozwolenia na pracę pracownikowi tymczasowemu z krajów trzecich. Na te zmiany czeka wiele agencji pracy tymczasowej.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: