Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Bundesarbeitsgericht – układy zbiorowe dla pracy tymczasowej (IGZ) mogą obniżać stawkę godzinową pracy

Sabina Ociepa01 czerwca 2023Komentarze (0)

Na wyrok BAG 5 AZR 143/19 (Budesarbeitsgericht-Federalny Sąd Pracy), który został ogłoszony 31 maja 2023 r., przedstawiciele IGZ i BAP, dwóch układów zbiorowych pracy tymczasowej, czekali z dużym napięciem. Spekulacje co do treści wyroku były różne, wiodący w branży prawnicy z niemieckich kancelarii prognozowali w najgorszym scenariuszu, że niemiecki sąd pracy orzeknie co najwyżej o tym, że pracownicy tymczasowi zatrudnieni na czas nieokreślony nie będą mogli otrzymywać wynagrodzenia niższego – opartego o tabele stawek godzinowych wynikających z układów zbiorowych, ale co najmniej to, które wynika z equal pay.

O co chodziło w tym orzeczeniu?

Dla przypomnienia (pisałam już o wyroku tutaj) przytoczę, o co toczył się spór i co miał rozstrzygnąć niemiecki BAG.

Pozew przed niemieckim sądem pracy złożył pracownika tymczasowa, której warunki umowy o pracę oparte były o treść układu IGZ. Jej pracodawca, niemiecka agencja pracy tymczasowej, byłą członkiem IGZ i konsekwentnie stosowała treść układu zbiorowego IGZ wobec swoich pracowników.

Pracownika otrzymywała wynagrodzenie przez pierwsze 9 miesięcy zgodnie z jej zaszeregowaniem do tabeli wynagrodzeń (między styczniem a kwietniem 2017 r. otrzymywała 9,23 EUR brutto). To wynagrodzenie było niższe niż pracownika na porównywalnym stanowisku zatrudnionego u pracodawcy użytkownika (13,64 EUR brutto) i pracownica tymczasowa uznała, że za pomocą wspierających ją kancelarii zaskarży układ zbiorowy IGZ jako niezgodny z dyrektywą o pracy tymczasowej (2008/104/WE), a dokładnie niezgodny z art.5 ust. 3 tejże dyrektywy.

Sprawa toczyła się przez dwie instancje i trafiła do BAG, czyli Federalnego Sądu Pracy. BAG wreszcie uznał, że sprawę należy przedłożyć do Trybunału UE do rozstrzygnięcia w formie zapytania prejudycjalnego i Trybunał UE wydał rozstrzygnięcie w dniu 15 grudnia 2022  r. (C-311/21) orzekając, że to niemiecki sąd musi dokonać stosownej wykładni, czy przepisy układu zbiorowego IGZ są zgodne z celem dyrektywy. Trybunał UE dał niewielkie wytyczne do tej wykładni.

Od grudnia 2022 r. strony postępowania oczekiwały na wyrok BAG, który miał już jasno określić, czy IGZ jest zgodny z przepisami, czy nie. Od tego rozstrzygnięcia zależało wiele biznesowych założeń tysiąca agencji pracy tymczasowych, gdyż w przypadku uznania, że IGZ nie może dopuszczać obniżenia wynagrodzenia przez pierwsze 9 miesięcy, pod znakiem zapytania stanęłyby modele zarobkowe APT.

Co orzekł BAG?

BAG w wyroku orzekł, że odstąpienie od zasady eqal pay przez okres 9 miesięcy poprzez zastosowanie układu zbiorowego IGZ jest dopuszczalne, ponieważ fakt „uszczuplenia” prawa pracownika (tutaj – do wynagrodzenia) jest tylko tymczasowy oraz zrekompensowany przez wiele innych przywilejów, które daje układ zbiorowy oraz niemieckie przepisy prawa pracy tymczasowej, a w szczególności przez prawo do wynagrodzenia przez okres pracownika pozostawania bez przekazania do pracodawcy użytkownika.

Dyrektywa o pracy tymczasowej (2008/104/WE) w Art. 5 ust. 3 wyraźnie dopuszcza gorsze warunki pracownika (Schlechterstellung), o ile następuje to z poszanowaniem ogólnej ochrony pracowników tymczasowych.

Niemieckie przepisy prawa pracy tymczasowej, w odróżnieniu od większości przepisów o pracy tymczasowej innych krajów UE, przewidują, że pracownik tymczasowy ma gwarancję swojego wynagrodzenia nawet w okresie, kiedy pozostaje on „bez pracy”, dokładnie bez przekazania. Dla APT oznacza to, że jeśli zakończy jedno przekazanie pracownika, a jego/jej umowa o pracę tymczasową nadal trwa i nie została rozwiązana, APT jako pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie w kwocie minimalnej (wówczas obowiązuje już Mindestlon – płaca minimalna).

Te dodatkowe prawa, których nie przewiduje dyrektywa o pracy tymczasowej, wprowadzone w Niemczech jako bonus dla pracowników tymczasowych, rekompensują inne niedogodności, w tym obniżenie wynagrodzenia przez okres 9 miesięcy.

Co oznacza wyrok dla agencji pracy tymczasowych?

Odetchnięcie z ulgą, że nie muszą nic zmieniać i mogą nadal stosować układy zbiorowe IGZ lub BAP bez obawy, że ich zgodność z przepisami zostanie w najbliższym czasie na nowo zakwestionowana.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: