Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Płaca minimalna w Niemczech dla polskich kierowców – najnowsze propozycje zmian w prawie

Sabina Ociepa08 czerwca 2017Komentarze (0)

Jak to w końcu jest ze stosowaniem niemieckiej płacy minimalnej dla polskich kierowców? Czy należy im płacić najniższą niemiecką stawkę godzinową za każdą godzinę pracy na terenie Niemiec? Obecnie stawka wynosi 8,84 EUR brutto za godzinę pracy, co stanowi zarówno dla pracownika jak i pracodawcy znaczącą różnicę..

Obecnie w Niemczech nadal obowiązują przepisy z Rozporządzenia o płacy minimalnej, które od dnia 1 stycznia 2017 r. nakładają na każdego pracodawcę (również pracodawcę z siedzibą poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jak i pracodawców użyczających) obowiązek zapłaty pracownikowi świadczącemu pracę na terenie Niemiec stawki godzinowej w wysokości co najmniej 8,84 EUR brutto.  Przepisy te nie zostały zmienione ani zawieszone, ale:

W związku z rozmowami toczonymi w styczniu 2015 r. między niemiecką minister ds. pracy i polityki społecznej, Andreą Nahles oraz ówczesnym polskim ministrem pracy, Władysławem Kosiniak-Kamysz, ministerstwa ustaliły pewne zasady stosowania przepisów o niemieckiej płacy minimalnej. Spotkanie ministrów było wynikiem wszczęcia tzw. postępowania pilotażowego w sprawie zbadania naruszenia prawa wspólnotowego przez niemieckiego ustawodawcę poprzez wprowadzenie płacy minimalnej obowiązującej dla każdego pracownika świadczącego pracę na terenie Niemiec.

Ministerstwo Niemiec zadeklarowało, że do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Komisję Europejską o naruszenia prawa przez niemiecki rząd, właściwe instytucje i urzędy nie będą dokonywały kontroli stosowania stawek płacy minimalnej wobec polskich kierowców przejeżdżających tranzytem przez Niemcy. Nie będą również wszczynane postępowania wykroczeniowe wobec pracodawców niewypłacających kierowcom tranzytowym niemieckiej płacy minimalnej. Te przejściowe niestosowanie przepisów wobec polskich kierowców dotyczy, jak podkreśla wyraźnie niemieckie ministerstwo pracy i polityki społecznej, wyłącznie przejazdu tranzytowego i nie dotyczy:

  • przejazdu kabotażowego (Kabotagebeförderung), czyli przewozu na terenie Niemiec
  • przewozu tranzytowego z rozładunkiem lub załadunkiem na terenie Niemiec.

Jakie są rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej płacy minimalnej dla kierowców?

Obecnie znane są tzw. inicjatywy Komisji Europejskiej, które zostały przez nią przedstawione w końcu maja 2017 r. w Brukseli. W kwestii stosowania płacy minimalnej dla kierowców tranzytowych Komisja Europejska proponuje, aby:

  • płaca minimalna z miejsca dokonywania przejazdu obowiązywała wówczas, jeśli kierowca będzie co najmniej 3 dni w miesiącu w państwie obowiązującej płacy minimalnej;
  • płaca minimalna obowiązywała również dla każdego przewozu kabotażowego.

Pracodawca użyczający zatrudniający pracownika tymczasowego – kierowcą, wysyłając do go Niemiec, musi zatem mieć świadomość, kiedy może nie stosować niemieckiej płacy minimalnej, a kiedy jest zobligowany do wypłacenia świadczenia za pracę równego stawkom w EUR.

Na ewentualną zmianę w przepisach na skutek propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską należy jednak jeszcze poczekać.

 

 

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: