Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Zakaz pracy tymczasowej w branży budowlanej

Sabina Ociepa13 marca 20172 komentarze

Jakie branże za naszą zachodnią granicą cieszą się największą popularnością wśród pracowników?

Gdyby urządzić konkurs, na topie stanęłaby z pewnością branża budowlana, a za nią w kolejce stałaby branża opieki nad osobami starszymi goniona przez rolnictwo i przetwórstwo żywności.

Dlaczego więc nie możemy wysyłać pracowników tymczasowych na teren Niemiec do prac budowlanych?

Zgodnie z § 1 b niemieckiej Ustawy o pracy tymczasowej przekazywanie pracowników tymczasowych w branży budowlanej jest niedozwolone. Wyjątek stanowi przekazanie pracownika tymczasowego pomiędzy zakładami pracy, które są objęte tym samym układem zbiorowym pracy (ta przesłanka byłaby spełniona np. w przypadku dwóch zakładów pracy pochodzących z branży metalurgicznej podlegające pod zbiorowy układ pracy dla ich branży, obowiązujący na terenie całych Niemiec dla wszystkich zakładów pracy). W przypadku jednak zakładu pracy z siedzibą w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej nigdy nie mogłoby dojść do możliwości spełnienia tego warunku, gdyż pracodawcy z Polski przed delegowaniem pracowników do Niemiec nie podlegają z mocy prawa pod niemieckie układy zbiorowe pracy.

Stąd też niemiecki ustawodawca po wyroku Europejskiego Trybunału z dnia 25 października 2001 r. umożliwił również pracodawcom użyczającym z innych krajów Unii Europejskiej przekazywanie pracowników tymczasowych również w branży budowlanej na następujących warunkach:

– pracodawca użyczający (polska agencja pracy) wykonuje od co najmniej 3 lat przeważająco czynności, które można zakwalifikować jako czynności z obszaru układu zbiorowego obejmującego pracodawcę użytkownika. Co to oznacza? Jeśli polski pracodawca (zakład pracy) świadczy usługi budowlane na rynku niemieckim od co najmniej 3 lat, które należą do tzw. głównej branży budowlanej, może po upływie tego okresu przekazywać pracowników tymczasowych do pracy w branży budowlanej. Nie jest to częsty przypadek, gdyż wymaga od polskiego zakładu pracy stałej praktyki na rynku branży budowlanej (wykonywania usług budowlanych), a nie tylko świadczenia usługi wynajmu pracowników.

Jaki cel przyświecał niemieckiemu ustawodawcy wykluczając usługi pracy tymczasowej w branży budowlanej?

Ano taki, że w tzw. głównej branży budowlanej, która obejmuje takie usługi jak np. prace dekarskie, prace na rusztowaniach czy prace w rolnictwie i ogrodnictwie, w związku z dużym uzależnieniem świadczenia pracy od warunków atmosferycznych oraz dodatkami do wynagrodzenia, pracownicy otrzymują zmienne pensje. Niektóre z dodatków do wynagrodzenia mogłyby nie przysługiwać pracownikom tymczasowym, tym samym ich pensja stałaby się konkurencyjniejsza dla pracodawców. Niemieckie związki zawodowe stoją na twardym stanowisku, że główna branża budowlana powinna być nadal zamknięta dla pracy tymczasowej i na razie nie zanosi się na to, aby uległo to zmianie.

{ 2 comments… read them below or add one }

Janusz 9 kwietnia, 2017 o 14:26

Mnie ciekawi jedno większość Polskich film budowlanych zwiększa swoją ekspansję w krajach zachodniej europy w tym w Niemczech a to za sprawą dużej ilości budowlańców których przyuczyli do pracy – a to są pracownicy z Ukrainy który pracują tu na miejscu w Polsce. Czy taki pracownik może później pracować w Niemczech legalnie jako pracownik firmy z PL?

Odpowiedz

Sabina Ociepa-Mendel 10 kwietnia, 2017 o 09:27

Panie Januszu, dziękuję za komentarz. Pracownik z Ukrainy nie może poprzez sam fakt zatrudnienia w firmie w Polsce „przeskoczyć” granic zatrudnienia cudzoziemców w Niemczech, musi więc posiadać stosowne zezwolenia na pracę również na terenie RFN.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: