Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Zmiany na rynku pracy w Niemczech – imigracja zarobkowa. Dlaczego 1 stycznia 2019 r. wszyscy pracownicy z Ukrainy nie opuszczą Polski?

Sabina Ociepa19 grudnia 2018Komentarze (0)

Media polskie pastwią się nad tematem tworzonej w szybkim tempie Ustawy w Niemczech o imigracji zarobkowej zwanej Fachkräftezuwanderungsgesetz. Już od listopada dochodzą mnie ciągłe zapytania od klientów, czy wszyscy obywatele Ukrainy z dniem 1 stycznia 2009 r. opuszczą Polskę?

Nagłówki newsów w prasie polskiej dobitnie na to wskazują. Obywatele Ukrainy czekają na granicy na walizkach gotowi do natychmiastowego wyjazdu do Niemiec. Pal licho polskie agencje pracy, pal licho pośrednictwo w Polsce i karty pobytu – wszyscy wyjadą za Odrę!

Przypomina to trochę gorączkę sobotniej nocy z dnia zniesienia całkowitego ograniczenia na rynku pracy dla polskich pracowników w Niemczech kilka lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wtedy też snuto wizje zalewu niemieckiego rynku pracy polskimi pracownikami.

Co zatem jest na rzeczy?

Dzisiaj (19 grudzień) rząd niemiecki przyjął projekt Ustawy o imigracji zarobkowej, która ma na celu imigrację zarobkową wykwalifikowanych pracowników. Deklarowanym celem Ustawy jest zdobycie najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Dla jasności mówimy o pracownikach spoza obszaru Unii Europejskiej, a więc nie tylko z Ukrainy. Ustawa dotyczy wszystkich krajów spoza UE.

Dla niemieckiego rządu najważniejszym celem jest ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe podejmowanie pracy za Odrą. Ułatwienia na rynku pracy mają zatem być tylko dla tych, którzy posiadają wykształcenie zawodowe poparte świadectwami. Rząd niemiecki rezygnuje ze stosowanie ułatwienia dla emigracji zawodowej wyłącznie dla zawodów z tzw. listy zawodów deficytowych, dla których agencje pracy wydawały chętniej zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej będzie miał możliwość przebywania przez okres 6 miesięcy legalnie na terenie Niemiec w celu poszukiwania miejsca pracy, a gdy te znajdzie, pozostać i pracować. Wjeżdżający na terenie Niemiec będą musieli wykazać pewną stabilność finansową na okres 6 miesięcy, aby imigracja zarobkowej nie przekształciła się w imigrację socjalną.

Dla polskich agencji pracy tymczasowych jest to oczywiście szansa łatwiejszego oddelegowanie pracownika tymczasowego pochodzącego z Ukrainy bez mozolnego przechodzenia ścieżki uzyskiwania pozwolenia na pracę. Na ostateczny kształt ustawy będzie jeszcze trzeba poczekać, ustawa trafiła dopiero pod obrady rządu, a czeka ją jeszcze pełna ścieżka legislacyjna w Bundestagu.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: