Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Wskazanie imienne pracownika tymczasowego przed jego przekazaniem – warunek konieczny dla ważności umowy o pracę

Sabina Ociepa22 lutego 20173 komentarze

Nowa niemiecka ustawa o pracy tymczasowej (AÜG), która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. potrafi zaskoczyć oczywistościami.

Zgodnie z § 1 ust. 1 zdanie 6 nowej ustawy AÜG pracodawca użyczający oraz pracodawca użytkownik mają obowiązek w odniesieniu do zawartej między nimi umowy o użyczeniu pracowników tymczasowych przed przekazaniem pracownika tymczasowego wskazać go imiennie. Słowem klucz jest słowo, „przed”, które może w czasie czytania długiego ustępu 1 z par. 1 ustawy AÜG czytelnikowi umknąć.

Obowiązek wskazania imiennego pracownika tymczasowego przed jego przekazaniem przez pracodawcę użyczającego oraz pracodawcę użytkownika (a obowiązek spoczywa na obu pracodawcach) oznacza, że muszą oni przed rozpoczęciem pracy przez pracownika tymczasowego zawrzeć – czy to w formie aneksu do umowy, załącznika lub pojedynczego zamówienia – stosowne porozumienie o przekazaniu pracownika.

Konsekwencją niewskazania pracownika przed jego przekazaniem jest nieważność umowy o pracę zawartej między pracodawcą użyczającym a pracownikiem tymczasowym ex nunc i uznanie istnienia umowy o pracę między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym. Oprócz odwrócenia roli pracodawców, co stanowić może największe obciążenie dla pracodawcy użytkownika, na obu pracodawców mogą zostać nałożone grzywny pieniężne.

Przepis ten ma na celu głównie wyeliminowanie z rynku pracy umów o dzieło, które stanowią tzw. ukrytą pracę tymczasową zawieranych przez agencje pracy tymczasowej posiadające w zanadrzu – na potrzebę ewentualnej kontroli – pozwolenia na prowadzenie działalności agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami od 1 kwietnia 2017 r. sam fakt posiadania pozwolenia na prowadzenie działalności agencji pracy nie uchroni pracodawcy użyczającego przed konsekwencjami prawnymi i karno-skarbowymi, jeśli okaże się, że zamiast przekazania pracownika tymczasowego zgodnie z przepisami ustawy AÜG, zawarł on umowę zlecenia lub podwykonawstwa.

Dla uniknięcia opisanych konsekwencji zalecam każdej agencji pracy przed przekazaniem pracownika tymczasowego potwierdzenie zamówienia siły roboczej z imiennym wykazem zamówionych pracowników tymczasowych.

{ 3 comments… read them below or add one }

Adam Grupiński 23 lutego, 2017 o 11:25

Dzień dobry Pani Mecenas! Czy może mi Pani powiedzieć, w jaki sposób zakłada się taką agencję pracy tymczasowej, żeby móc wysyłać pracowników do pracy do Niemiec?

Adam

Odpowiedz

Sabina Ociepa-Mendel 23 lutego, 2017 o 12:17

Panie Adamie, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Założenie agencji pracy tymczasowej w Polsce jeszcze nie działa przez internet 🙂

Odpowiedz

Adam Grupiński 28 lutego, 2017 o 10:38

Oczywiście 🙂 Zatem skontaktuję się z Panią osobiście.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: