Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych – c.d.

Sabina Ociepa21 stycznia 2020Komentarze (0)

Z dniem 1 marca 2020 r. wchodzi w życie Ustawa o pracownikach wykwalifikowanych (Fachkräfteeinwanderungsgsesetz). Jak już pisałam tutaj, Ustawa nie daje agencjom pracy tymczasowej zbyt dużego pola do popisu ani też nie poprawia ich możliwości w delegowaniu pracowników pochodzących z krajów trzecich do Niemiec. Ustawa przede wszystkim poprawia sytuację pracodawców niemieckich oraz indywidualnych pracowników z krajów trzecich planujących wyjechać do Niemiec do pracy. Z polskiego punktu widzenia chodzi przede wszystkim o pracowników z Ukrainy, przy czym Ustawa skierowana jest do każdego obywatela z krajów spoza Unii Europejskiej.

Niemiecki pracodawca, który jest gotowy na poszukiwanie pracownika – cudzoziemca, może zrobić to na nowych zasadach w formie tzw. ułatwionego postępowania, które ma przyśpieszyć całą procedurę uzyskania pozwolenia na pracę dla pracownika – cudzoziemca.

Cała procedura będzie kosztowała pracodawcę 411 EUR oraz koszty wizy dla pracownika 75 EUR. Niemiecki pracodawca zawiera porozumienia z Urzędem do spraw cudzoziemców właściwym dla siedziby pracodawcy oraz uzyskuje upoważnienie od pracownika, aby w jego imieniu składać wnioski i oświadczenia. W urzędzie do spraw cudzoziemców jest przeprowadzona wstępna procedura mająca na celu wydanie zgody na udzielenie wizy pracownikowi, która ma zakończyć się w określonych terminach.

W przypadku udzielenia zgody jest ona wysyłana do pracodawcy, a ten przesyła ją dalej do pracownika. Następnie pracownik w ambasadzie lub konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca umawia termin na złożenie wymaganych jeszcze dokumentów wizowych. Ten termin ma być nie dłuższy niż 3 tygodnie od dnia umówienia się.

W ciągu następnych 3 tygodni ambasada rozstrzyga o wniosku wizowym.

Również w tym postępowaniu urząd może rozstrzygnąć o prawie pobytu dla małżonka/małżonki wnioskującego, jak i jej/jego małoletnich dzieci.

Zatem procedura uzyskania pozwolenia na pobyt obejmuje również najbliższych członków rodziny cudzoziemca, co może przyczynić się do atrakcyjności wyjazdu za granicę. Wyjazdu być może na zawsze.

Niemiecki rząd nazwał swój program zachęcania do przyjazdu do Niemiec make it in germany. I pod tą nazwą można szukać informacji o nowych przepisach w różnych językach.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: