Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Tymczasowość pracy tymczasowej – ciąg dalszy

Sabina Ociepa16 stycznia 20172 komentarze

Wracam do pojęcia tymczasowości pracy tymczasowej ponownie, ponieważ szczególnie w roku 2016 uzyskało ono status wielokrotnie używanego słowa w wielu wyrokach niemieckich sądów pracy, różnych instancji.

Co prawda pojęcie tymczasowości pracy tymczasowej dla polskiego przedsiębiorcy prowadzącego agencję pracy tymczasowej może nie wydawać się wcale ważne, jednak w przypadku wnikliwych kontroli niemieckiej Federalnej Agencji Pracy Tymczasowej może nagle okazać się, że będziesz zmuszony do wyjaśniania przyczyny długotrwałego przekazania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika.

Pamiętaj, że Federalna Agencja Pracy stoi zawsze na straży praw pracownika i nierzadko nad wyraz daje upust jego ochronie.

Wracając jednak do tymczasowości pracy tymczasowej – w dwóch przypadkach, które przytoczę tutaj jako przykłady, sądy miały orzec, czy poprzez długotrwałe przekazanie pracownika tymczasowego nie powstaje stosunek pracy między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. Jak już wynika z uzasadnienia niemieckiego Federalnego Sądu Pracy (orzeczenie z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt 9 AZR 111/13), nawet gdyby uznać, że pracownik tymczasowy został przekazany nietymczasowo (bez rozstrzygania na razie o definicji tymczasowości), nie rodzi to konsekwencji nawiązania się między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym stosunku o pracę, gdyż brak jest przesłanki „bez posiadania pozwolenia na prowadzenie działalności agencji pracy tymczasowej”.

Można podsumować, czego oczywiście nie znajdziemy w żadnym uzasadnieniu wyroku, że niemiecka ustawa o pracy tymczasowej co prawda z założenia przewidywała krótkotrwały charakter pracy tymczasowej, jednak zabrakło w niej konsekwencji co do ewentualnych kar dla któregoś z pracodawców na okoliczność długotrwałego osadzania personelu tymczasowego na stanowiskach pracy.

Sądy Pracy z Hessen (w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r.) oraz z Köln (w wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r.) zajmowały się definicją tymczasowości pracy tymczasowej i z uzasadnień wyroków wynika, ze tymczasowość można wiązać nie tylko z faktem tymczasowości samego świadczenia pracy pracownika, ale też z tymczasowością samego stanowiska pracy.

W szczególności w orzeczeniu Sądu Pracy z Hessen można znaleźć wyraźne stwierdzenia, że pracodawca użytkownik również wtedy ma prawo do zamówienia personelu a agencji pracy tymczasowej, jeśli stanowisko pracy, na które pracownik tymczasowy jest przekazany nie jest przewidziane na trwałe lub też, gdy obowiązki związane z tym stanowiskiem pracy podlegają fluktuacji.

Jak wynika z różnorodności orzecznictwa, sądy również szukają odpowiedzi na pytanie, jak „zalegalizować” rozpowszechnienie modelu pracy tymczasowej.

Nie jest w tym nic złego, skoro model ten znalazł rzecz zwolenników zarówno wśród samych pracowników, jak i obu pracodawców – użyczających oraz użytkowników.

{ 2 comments… read them below or add one }

Prawnik 16 lutego, 2017 o 19:53

Sabino, masz rację, że coraz częścią spotykamy się w obrocie z sprawami związanymi z praca tymczasową za granicą, szczególnie w Niemczech. Ciekawy blog, będę wracał ;]

Odpowiedz

Sabina Ociepa-Mendel 23 lutego, 2017 o 12:16

Dziękuję za odwiedziny. Zapraszam do stałej lektury!

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: