Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Przekroczenie limitu czasu przekazania pracownika tymczasowego – i co teraz?

Sabina Ociepa23 maja 20182 komentarze

Przekraczanie granic jest formą rozwoju. Lubię przekraczać Odrę, Wartę czasami, lubię przekraczać linię mety. Nie lubię tylko, kiedy moje dzieci przekraczają granice przyzwoitości.

Przekraczanie limitów to jednak coś zupełnie innego, albowiem limit daje nam jakąś dozwoloną normę. Oczywiście są normy zachowania (o których moje nieczytające dzieci bez ustanku dowiadują się z moich ust), są też normy czasu pracy i wszelkie inne normy, do których pracodawcy muszą się stosować.

Jako agencja pracy tymczasowej przekazująca pracowników tymczasowych do niemieckiego pracodawcy użytkownika stosujemy dopuszczalne limity czasu przekazania tegoż pracownika do konkretnego  pracodawcy użytkownika. Obecnie limit ten wynosi 18 miesięcy i dalej ani rusz, chyba że stosujemy układ zbiorowy (Tarifvertrag), który nam na to zezwala. Na marginesie, po nowelizacji Ustawy o pracy tymczasowej i wprowadzeniu w Niemczech wyraźnego limitu czasowego, nikt z liczących się w branży pracy tymczasowej graczy  jeszcze się nie odważył otworzyć „okienka limitowego”.

Co zrobić, aby nasz solidny pracownik tymczasowy mógł pracować dłużej niż 18 miesięcy u tego samego pracodawcy użytkownika? Nic. Niestety, ale nie może ciągiem pracować dłużej niż 18 miesięcy. Pracownik tymczasowy, jak sama nazwa wskazuje, pracuje tymczasowo.

Co się dzieje, jeśli przekroczymy limit 18 miesięcy i pracownik pozostaje nadal użyczony do tego samego pracodawcy użytkownika? Jako pracodawca użyczający powinniśmy reagować szybko, jeśli chcemy, aby pracownik tymczasowy nadal pozostał zatrudniony u nas. W przypadku przekroczenia limitu czasu przekazania pracownik tymczasowy ma wybór, czy chce być związany umową o pracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą, czy też wybierze jako pracodawcę pracodawcę użytkownika. Niewykluczone, że pracownik zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, wiedząc, że może być to dla niego finansowo korzystniejsze pod względem dalszych rozwiązań ubezpieczenia społecznego, zasiłku rodzinnego etc.

Pracownik tymczasowy musi być aktywny, tj. złożyć w odpowiednim czasie (jednego miesiąca) oświadczenia woli wobec Federalnej Agencji Pracy Tymczasowej, tak więc zanim to się stanie, można przeciwdziałać utracie pracownika.

Limity wiążą zatem nie tylko pracodawcę, ale i pracownika (limit czasowy). Nieprzestrzeganie ich grozi utratą praw, interesów, pracownika lub nawet pozwolenia na prowadzenie biznesu.

* * *

– mamo, a jaka jest twoja granica wytrzymałości?

-nie wiem, córko, przesuwam ją jak suwak z każdym twoim pytaniem …

 

{ 2 comments… read them below or add one }

Maja Lipiec 19, 2018 o 09:55

Witam, czy nadal obowiązuje, że jeśli pracodawca użytkownik przejmie pracownika tymczasowego przed upływem 12 miesięcy użyczenia, konieczność zapłaty prowizji przez pracodawcę użytkownika do agencji pracy tymczasowej. Jeśli tak, to jaka jest wysokość tej prowizji? Czy nadal obowiązują przepisy zawarte w poprzedniej wersji AUG, czy one już wygasły? Czy może forma zapłaty prowizji powinna być określona w umowie między Agencją Pracy a Pracodawcą Użytkownikiem? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Sabina Ociepa Lipiec 20, 2018 o 09:40

Pani Maju, w znowelizowanej ustawie o pracy tymczasowej nadal są zapisy o możliwości pobierania prowizji za przejęcie pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika. Wysokość tej prowizji oraz inne przesłanki do żądania prowizji powinny być uregulowane w umowie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Ustawa nie gwarantuje prowizji, ale umożliwia stworzenie postanowień o niej w umowie o użyczenie pracowników.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: