Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Klauzula drzwi obrotowych (lub jak kto woli – tylnych drzwi)

Sabina Ociepa10 kwietnia 20172 komentarze

– Drehtürklausel –

Drzwi obrotowe są wspaniałym wynalazkiem. Na potęgę stosują ją centra handlowe, gdzie panuje masowy ruch „wte i wewte”.  Znane również swego czasu w Polsce drogerie marki sieciowej Schlecker należały do pomysłowego właściciela, który w poszukiwaniu oszczędności stworzył precedens nazwany później przez media Kazusem Schlecker.

Co wymyślił Anton Schlecker, właściciel marki Schlecker?

Otóż wpadł na pomysł, aby założyć agencję pracy tymczasowej, która będzie zatrudniała jego pracowników, a ci zostaną mu przekazani do pracy tymczasowej na innych warunkach niż są obecnie zatrudnieni. Większość załogi została zwolniona i jednocześnie zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, która zawarła umowę z przedsiębiorstwem Schlecker w sprawie przekazywania mu pracowników. Nowo zatrudnieni pracownicy otrzymali gorsze warunki wynagrodzenia niż te, które posiadali dotychczas w formie zatrudnienia bezpośredniego w firmie Schlecker.

Ten przypadek skłonił niemieckiego ustawodawcę do wprowadzenia zmian w Ustawie o pracy tymczasowej i ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą Ustawę o pracy tymczasowej wprowadzono ograniczenie w odstąpieniu od zasady equal pay dla pracowników, którzy w okresie 6 miesięcy poprzedzającym przekazanie do pracodawcy użytkownika byli u niego bezpośrednio zatrudnieni. Miało to zapobiec dalszemu korzystaniu z precedensu zwalniania załogi w celu dumpingu wynagrodzeń poprzez zatrudnianie pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Przypomnę, że w latach 2010-2011, kiedy wydarzenia miały miejsce, w Niemczech nie obowiązywały minimalne stawki wynagrodzenia.

Obecnie zasada drzwi obrotowych, w języku polskim przystępniej zwana przeze mnie zasadą tylnych drzwi, jest nadal zakotwiczona w Ustawie o pracy tymczasowej. W nowym § 8 ust. 3 Ustawy o pracy tymczasowej, obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r. niemiecki ustawodawca przejął zapisy z Ustawy poprzedzającej i pozostawił zapis niezmienny:

(3) Odmienne postanowienia zbiorowego układu pracy w myśl ustępu 2 nie mają zastosowania dla pracowników tymczasowych, którzy w okresie ostatnich sześciu miesiący przed przekazaniem do pracodawcy użytkownika wystąpili ze stosunku pracy u tego lub innego pracodawcy, który z pracodawcą użytkownikiem tworzy koncern w myśl § 18 ustawy o spółkach akcyjnych.

{ 2 comments… read them below or add one }

Klaudia Pszczolnik 8 czerwca, 2017 o 16:25

bardzo ciekawy blog – życzę powodzenia,
proszę zwrócić również uwagę na problem opiekunek osób starszych i zatrudnienia ich na umowę zlecenia (jak główna umowa) i dzieło (dystrybucja materiałów reklamowych) – dysponuję zanonimizowaną umową,
jest to potencjalne źródło roszczeń o uznanie tych umów za umowę o pracę, a dzieje się na masową skalę, ponadto czas pracy wskazany w umowach to kilka godzin dziennie podczas gdy praca trwa 24h/7dni w tygodniu, warto by ktoś się tym zainteresował

Odpowiedz

Sabina Ociepa-Mendel 8 czerwca, 2017 o 16:43

Pani Klaudio, temat opieki nad osobami starszymi oraz naruszanie praw pracownika to koniecznie temat na osobnego bloga. W tej branży mniej korzysta się z instytucji pracy tymczasowej, ale znaczenie ma delegowanie pracowników. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: