Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Branża pracy tymczasowej walczy o dopuszczenie cudzoziemców do rynku pracy tymczasowej

Sabina Ociepa26 października 2022Komentarze (0)

Temat zatrudnienia cudzoziemców w niemieckich agencjach pracy tymczasowej na nowo poddano publicznej dyskusji za sprawą stanowiska BDA – Bundesvereinigung der Deutsche Arbeitgeberverbände, czyli Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Związków Pracodawców. Instytucja ta ma znaczenie zarówno polityczne jako podmiot wywierający nacisk na rozwiązania ustawowe, czy jako konsultant przy legislacji ustaw, jak i gospodarcze, zrzeszając około 1 miliona pracodawców w Niemczech i ustalając wspólną ścieżkę rozwoju.

Wśród zrzeszonych Pracodawców znajduje się szereg agencji pracy tymczasowych, które składają własne postulaty dotyczące palących problemów branży pracy tymczasowej.

Jednym z tych postulatów jest zniesienie ograniczającego w zatrudnieniu cudzoziemców przepisu § 40 ust. 1 nr 2 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), zgodnie z którą w niemieckim prawie pracy obowiązuje zakaz zatrudniania cudzoziemców w pracy tymczasowej.

Ten zakaz ogranicza agencje pracy tymczasowej w wykorzystaniu siły roboczej, która jest chociażby dostępna na miejscu w Niemczech, czego najlepszym przykładem jest rzesza ukraińskich obywateli, którzy opuścili Ukrainę jeszcze przed napaścią Rosji, tj. przed 24 lutym 2022 r. i nie widzą swojej przyszłości w najbliższym czasie w Ukrainie.

BDA opublikowało w sierpniu 2022 r. oficjalne stanowisko wzywające niemieckiego ustawodawcę do zmian w przepisach Ustawy o pobycie, będące rozwinięciem wcześniej sformułowanego „Planu 10 punktów do migracji ekonomicznej”. Całość stanowiska BDA w temacie postulatów zmiany w pracy tymczasowej można przeczytać w oryginale tutaj: BDA Stellungnahme August 2022

Ja zamieszczam w skrócie argumenty, które BDA ujęła w swoim stanowisku jako przemawiające za dopuszczeniem cudzoziemców do pracy tymczasowej. Argumenty te są częściowo odpowiedzią na różne opinie lub uprzedzenia związane z pracą tymczasową.

Jedną z najważniejszych informacji, o jakiej się głośno nie mówi, jest ilość zatrudnionych cudzoziemców EU w branży pracy tymczasowej. Statystycznie na całym rynku pracy w Niemczech (dane z lipca 2022 r.) w gospodarce zatrudnionych było 12,9 % cudzoziemców, a w samej branży tymczasowej kwota ta wynosi 36,8 %. Z moich osobistych obserwacji statystyk na rynku pracy, w szczególności pracy tymczasowej, mogę potwierdzić, że ilość cudzoziemców EU w pracy tymczasowej zawsze oscylowała wokół 30-40 %.

Ta duża ilość cudzoziemców – pracowników tymczasowych (oczywiście pochodzących z innych krajów UE) przemawia za tym, że agencje pracy tymczasowej mają duże doświadczenie w werbowaniu cudzoziemców, radzą sobie z tym zadaniem i przejmują wiele obowiązków administracyjnych (meldunki, pozwolenia itp.), z którymi zwykli pracodawcy nie zawsze sobie radzą lub nawet nie chcą radzić – wolą je „outsoursować”.

Agencje pracy mają swoje siedziby i przedstawicielstwa na całym świecie, co umożliwia im dobry dostęp do rynku rekrutacji w państwie pochodzenia pracownika oraz daje zatrudnionemu pracownikowi bezpieczeństwo bycia w relacji z pracodawcą z kraju swojego pochodzenia.

Zatrudnienie w pracy tymczasowej jest bardzo elastyczną formą zatrudnienia dla pracodawcy użytkownika, co ma znaczenie w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców, dla których rekrutacja pracownika zagranicznego jest często „ziemią nieznaną”.

Agencje pracy tymczasowej są ściśle kontrolowane przez Federalny Urząd Pracy, dotyczy to wszystkich agencji pracy, zarówno tych z siedzibą na terenie Niemiec, jak i z siedzibą za granicą.

Last but no least, wg BDA prawie 100 % agencji pracy podlega pod układy zbiorowe, co oznacza przejrzystość w warunkach zatrudnienia pracownika tymczasowego oraz dużą porównywalność warunków pracy i wynagrodzenia większości pracowników tymczasowych.

Od siebie dołożyłabym jeszcze argument, że patrząc na wszelkie możliwe sposoby omijania zakazu zatrudniania pracowników z krajów trzecich oraz różne teorie krążące w „internetach” na temat możliwości zatrudniania pracowników spoza UE w Niemczech, przydałoby się otwarcie rynku pracy tymczasowej również na obcokrajowców. Ukróciłoby to wiele niedozwolonych praktyk i ucieszyło niemieckich pracodawców oraz m.in. polskie agencje pracy tymczasowej. Czysta sytuacja win-win.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: